Hvad gør man inden Vielsen?

Ægteskabserklæring

Forud for vielsen skal man skaffe en ægteskabserklæring (prøvelsesattest). Anmodningen udfyldes på Borger.dk, hvorefter ægteskabserklæringen sendes pr. mail til jer. Denne skal vi have et udskrift af. Formålet er at sikre at de juridiske forudsætninger for vielsen er til stede, f.eks. at en af parterne ikke er i et eksisterende ægteskab. Attesten er gyldig i 4 måneder.

Ved kirkelig velsignelse medbringes vielsesattesten som dokumentation.

 

Bemærk: Hvis der ønskes navneændring i forbindelse med vielsen, så skal der søges særskilt om dette via Borger.dk – under navneændring.