Sognepræster:

Knud Fensteen Madsen - Email: kfm@km.dk - Tlf. 20 56 36 56
Helle Nørby Jensen - Email:
henj@km.dk - tlf. 75 38 80 31
Inge Klarlund Bach - Email:  
ikb@km.dk - Tlf. 61 20 39 95

Gudstjenester og arrangementer

Se flere arrangementer

Kirkekontor

Østergade 29A, 6650 Brørup,
tlf. 75 38 12 62.
Tirsdag og fredag fra kl. 9 - 12.

 Valg til menighedsrådet

Der skal i dette efterår afholdes valg til Brørup sogns menighedsråd, idet Brørup Sogn har valgt 2 –årig valgperioder. Der skal vælges 8 medlemmer.

I perioden den 25. september kl. 19.00 til og med den 2. oktober kl. 19.00 kan der indleveres kandidatlister til Hanne Hjortskov Larsen og Kirsten Scheel. Hvis der den 2. oktober kl. 19.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste, aflyses afstemningen, og listens kandidater er valgt. Hvis der kommer flere lister, skal der afholdes afstemning mellem listerne den 13.  november 2018.

Der er afholdt orienteringsmøde den 13. september 2018

Evt. I forlængelse af orienteringsmødet vil der blive holdt et opstillingsmøde, hvor der er mulighed for at opstille en fælles liste, hvis de fremmødte ønsker dette.

  Høstgudstjeneste 7.10 kl 10.30

Høstgudstjeneste søndag den 7. oktober kl. 10.30 i Brørup Gl. kirke - ved Inge Bach

Høsten i år blev nok ikke den største, men høstet blev der…

Vi pynter vor gamle smukke kirke flot op til høstgudstjeneste.
Kom og vær med til at synge vore dejlige høstsalmer og dele taknemmelighed og glæde over jordens rigdom

Sangforedrag 10.10 kl 19

Sangforedrag ved pianist Rasmus Skov Borring

Brørup konfirmandstue den 10. oktober kl. 19.00

 Oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver i et udvalg af forskellige tiders tekster og kompositioner fra Højskolesangbogen – kombineret med fortællinger om sangene. Rasmus Skov Borring inviterer indenfor i sit arbejde med formidlingen af fællessange, der indeholder både velkendt og nyt materiale.

 Rasmus Skov Borring er pianist, komponist og foredragsholder, uddannet cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra KU. Han er vokset op i efterskoleverdenen. Han er optaget af at holde den danske sangskat levende og gøre den tilgængelig for nye generationer og har gennem de seneste år været komponist bag en række nye fællessange – bl.a. tonerne til ”Gi’ os lyset tilbage” – Efterskolernes landsstævnesang, som i 2015 landede på en tredjeplads på DR’s Top 50 over danskernes foretrukne sange.

”Syng for livet” - sangaftner i Brørup efterår 2018

Fællesangaftnerne i konfirmandstuen ved Johanneskirken starter igen til september og er for alle der har lyst til at synge sammen med andre fra højskolesangbogen. Som sædvanlig er sidste tirsdag  i måneden.

Datoer:

Sted: Konfirmandstuen ved Johanneskirken i Brørup Østergade, 21

Alle Helgen 4. nov 2018

Der er Alle Helgen-gudstjenester søndag den 4. november kl. 14.00 i Brørup gl. Kirke og kl. 16.00 i Johanneskirken.

Det kan være godt at være fælles om savnet og minderne, og derfor er vi sammen til Alle Helgen – gudstjenesterne denne søndag i Brørup gl. Kirke og i Johanneskirken. Under disse gudstjenester vil navnene på alle de, der er døde og begravet ved hver af kirkerne siden sidste Alle Helgen blive læst op, ligesom der er mulighed for at gå en tur på kirkegårdene, for på den måde at mindes de døde.

Skulle I være pårørende til en afdød, og I ikke ønsker navnet læst højt i kirken, så bedes I venligst tage kontakt med kirkekontoret på tlf. 75 38 12 62 (tirsdag eller fredag) eller sende en mail til bto@km.dk senest tirsdag den 23. oktober kl. 12.00.

Medlem af folkekirken

Medlem af folkekirken – hvilken betydning har det?  Pil læs mere

 

Sitemap-ikon

Kontaktinfo
Ansatte

Præsterne
Kirkebil
 
Det sker
Arrangementer
Babysalmesang
Plejehjemsgudstj
Kor
Kor i Brørup
 
Fra vugge til grav
Fødsel og barnedåb
Medlem af folkekirken
Vielse
Dødsfald
Konfirmand
Tilmeldingsskema
Konfirmation
sdatoer
Fotos
 
Kirkerne
Adresser og fotos
Sognegrænsen
Brørup Gl. Kirkes historie
Johs. Kirkens historie
Kirkegårdene
Takstblad-broerup-2017
Vedtægter Brørup gl. Kirke
Vedtægter Johannes Kirken
Find gravstedet
Granpynt Brørup Kirke
Granpynt Johs. kirken
Menighedsråd
Brørup menighedsråd
Menighedsråds referater
 
Fotos
Galleri
 
Andet
Links
Vejledning til hjemmesiden
© Webdesign: BS