Plejehjemsgudstjenester

 

Hver den første tirsdag i måneden er der gudstjeneste med altergang på plejehjemmet Lundtoft kl. 14.30.

 

Familie og påførende er altid velkomne til at deltage i gudstjenesterne.

Kirketjenesten
- en ledsagerordning ved gudstjenester på Lundtoft -

I samarbejde med menighedsrådet er der blevet etableret en frivillig ledsagerordning – kirketjenesten - ved gudstjenesterne på Lundtoft. Ordningen består af en gruppe frivillige hjælpere, der kommer og deltager i den månedlige gudstjeneste. Kirketjenestens opgave er, at deltage i gudstjeneste med salmesang og nærvær, samt at hjælpe med altergang, opslag i salmebøger og hvad der ellers måtte være af praktiske gøremål i forbindelse med gudstjenesten.

Efter gudstjenesten deltager beboere såvel som frivillige i kaffen, hvor der er plads til socialt samvær.

Skulle der være nogle spørgsmål vedrørende ledsagerordningen er man velkommen til at kontakte:

Koordinator, Elisabeth Hansen

TLF.75 38 84 07

Koordinator, Aage Storm

TLF. 75 38 92 60