Bryllup

 

Hvad gør man inden Vielsen?

 

I kan blive gift i sognet, hvis I bor i eller har en særlig tilknytning til sognet. Mindst én af jer skal være medlem af folkekirken.

 

Ægteskabserklæring
Forud for vielsen skal man skaffe en ægteskabserklæring (prøvelsesattest). Anmodningen udfyldes på Borger.dk, hvorefter ægteskabserklæringen sendes pr. mail til jer. Denne skal vi have et udskrift af. Formålet er at sikre at de juridiske forudsætninger for vielsen er til stede, f.eks. at en af parterne ikke er i et eksisterende ægteskab. Attesten er gyldig i 4 måneder.

Ved kirkelig velsignelse medbringes vielsesattesten som dokumentation.

Bemærk: Hvis der ønskes navneændring i forbindelse med vielsen, så skal der søges særskilt om dette via Borger.dk – under navneændring.

Forespørgsel på bryllup

Vi vil gerne have nogle grundlæggende informationer for at reservere en dato til brylluppet. Vi kontakter jer for den yderligere dialog.