Fødsel

 

Det meste klares nu digitalt.

 

Ved fødsel får vi automatisk besked fra sygehuset. Er I gift og er dansk registrerede, skal der ikke foretages mere.

Du skal kun anmelde dit barns fødsel selv:

- Hvis du bor uden for Sønderjylland, og der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.
- Hvis du bor i Sønderjylland og har født hjemme (ikke på et hospital).

Du kan anmelde fødslen på blanketten 'Fødselsanmeldelse på www.borger.dk. Her kan du også læse mere om fødselsregistreringen.
Fødslen kan ikke anmeldes med Mit-ID. Dette gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej. Blanketten skal afleveres til bopælssognet.

Fælles forældremyndighed

Er I ikke gift, skal der udfyldes en Omsorgs- og ansvarserklæring, som registrerer den anden forælder og giver jer fælles forældremyndighed.
Formularen skal udfyldes og sendes digitalt på www.borger.dk med digital signatur fra begge forældre senest 14 dage efter fødslen.

Dåb

 

 

Dåb bestilles ved henvendelse til kordegnen/kirkekontoret eller aftales med præsten, der aflægger forældrene et besøg forud for dåben, hvor forældrene og præsten kan tale om dåbens indhold og det praktiske forløb af handlingen.

Til dåben skal der være mindst to og højst fem faddere (dåbsvidner). En fadder skal være døbt med den kristne dåb og være over konfirmationsalderen.

Lørdagsdåb

Dåb foregår almindeligvis ved en almindelig gudstjeneste om søndagen i en af sognets kirker. Det sker bl.a. ud fra den begrundelse, at man ved dåben døbes ind i det kristne fællesskab og derfor er det naturligt, at menigheden er til stede ved dåben, som det konkrete kristne fællesskab, som kan tage imod dåbsbarnet og byde det velkommen og samtidig er menigheden vidner til dåben. Desuden ønsker vi, at der ved vores gudstjenester er plads og rum til alle – både børn og voksne – hvorfor det kun er en glæde, når der er dåb.

Skulle der være et særligt ønske og behov for dåb på en lørdag, er der mulighed for det. For nuværende tilbydes lørdagsdåb den 1. lørdag i februar, maj, august og november. Det aftales ved henvendelse til sognepræsten. En lørdagsdåb er en kort gudstjeneste med salmer, læsninger fra Bibelen og en kort prædiken med dåben som tema.

Dåbens symboler

Vand

Dåbens vand vasker synden bort, og barnet modtager syndernes forladelse. Vandet er tegn på, at den døbte bliver ren og at intet ondt skal skille det fra Gud. Tavlen kan altid vaskes ren igen. Vand giver liv og er billede på, at Gud giver os livet. Vand kan samtidig true livet og minder også om døden, som Gud vil redde os gennem for at give os evigt liv.

 

Korsets tegn

I dåben bliver der tegnet et kors for barnets ansigt og bryst; for følelser og forstand. Barnets person og liv bliver velsignet med korstegnet. Barnet bliver Guds barn. Korset er også kristendommens symbol på, at livet overvandt døden.

I dåben er korset derfor tegn på, at den døbte efter sin død engang skal opstå til evigt liv..

Dåbskjolen er hvid

Mange børn bliver døbt i en traditionel dåbskjole. Hvid er kirkens festfarve og den hvide kjole er ligesom konfirmations- og brudekjolen symbol på, at den som bærer den, er velsignet, elsket og tilgivet af Gud.

 

Dåbskjolen er alt for lang til barnet. Det symboliserer, at barnet kan vokse i sin dåb. Dåbens løfte gælder hele livet.

Hånd på

Kærlige hænder bærer barnet til dåb. Præsten lægger sin hånd på barnets hoved, når det bliver velsignet, som tegn på, at Gud selv velsigner. Det, et døbt menneske ikke selv kan bære, kan det lægge i Guds hænder.

Barnet bliver velsignet med ordene: Herren bevare din udgang og indgang, fra nu og til evig tid. Det betyder, at Gud vil holde hånden over mennesket, og at Guds hænder vil lede barnet gennem livet - og engang lede det ud af livet og ind i det evige liv.

Forespørgsel om dåb

Forespørgsel på dåb 
Her