Medlem af folkekirken

 

Medlem af folkekirken – hvilken betydning har det? 

 

Det er sjældent, at man i kirkedøren bliver bedt om at fremvise sitmedlemsbevis, men med et dalende medlemstal i folkekirken er det alligevelsom om, at spørgsmålet om medlemskabets betydning bliver stadig merepresserende. Og hvad enten man er flittig kirkegænger eller kun sjældentbenytter sig af kirken og dens mange tilbud, så rummer et medlemskab affolkekirken også forskellige rettigheder. 

Det er sådan, at enhver der bliver døbt automatisk bliver medlem affolkekirken, hvilket også betyder, at man ikke kan være medlem affolkekirken uden at være døbt. De fleste bliver døbt som spæde eller ikonfirmationsalderen, men det er også muligt at blive døbt senere i livet. 

Af forskellige grunde er der i disse år en del, der enten fravælger dåbeneller på et senere tidspunkt vælger at melde sig ud af folkekirken. Det kanblandt andet skyldes økonomi, forskellige holdninger og synspunkter ellertrosmæssige uoverensstemmelser, men uanset hvilken årsag der ligger tilgrund for at vælge folkekirken fra, så har dette valg også noglekonsekvenser. 

For melder man sig ud af folkekirken, har man ikke ret til de sammekirkelige handlinger, som dem, der er medlemmer. Man kan eksempelvis kunblive viet i kirken, hvis mindst den ene del af brudeparret er medlem, ogman kan normalt kun blive begravet med deltagelse af en præst, hvis man ermedlem af folkekirken, når man dør. Ligesom taksterne for gravsteder m.v.ved de fleste kirkegårde er væsentlig højere for ikke-medlemmer end formedlemmer (disse forskellige takster kan oplyses hos kirkens graver). 

Endelig er det kun folkekirkens medlemmer, der har ret til at opstille og stemme til menighedsrådsvalg. 

Så inden man kritisk forholder sig til sit medlemskab af folkekirken, børman altid, hvis det på nogen måde er muligt, drøfte disse konsekvenser medsine nærmeste, da det ved dødsfald letter situationen for alle parter.Ligesom sognets præster naturligvis også altid står til rådighed for ensamtale omkring medlemsskabet af folkekirken. 

Menighedsrådet