Johannenskirkens historie

Johanneskirken er opført i 1925 -26 som en filialkirke til Brørup gl. kirke. Den er ligesom Askov kirke tegnet af arkitekt Rolf Schroeder. De to er vist nok de eneste kirker, han har tegnet -med et kvart århundredes mellemrum og Askov kirke som den første.

Inventaret består af bejdset fyrretræ.

Altersølvet er fra 1925 og meget enkelt.

Det samme gælder døbefonten, som er udhugget og skænket til kirken af en lokal stenhugger. Til forskel fra de ældre fonte er den kun udhulet til at bære dåbsfadet, da man i 1925 for længst var gået bort fra dåb ved nedsænkning i fonten.

Alteret. Det, der falder mest i øjnene, når man træder ind i Johanneskirken, er udsmykningen over alteret: Et kors forgyldt af påskemorgensolens stråler med et Jesusmonogram i midten: ” Jesus, mennesket, frelseren ! Det symboliserer alle tre højtider på én gang: Julen med stjernen over Betlehem. Påsken med korset og påskemorgensolens stråler. Pinsen med de små stråler på den ydre ring, som symboliserer Helligåndens komme som tunger af ild.

Der står ikke noget over eller under, men der kunne med salmens ord have stået: ” Langfredag var en bitter dag, men skøn var påskemorgen”.

De er mange de gange, hvor alterudsmykningen har båret en begravelsesprædiken eller en påskegudstjeneste, fordi den siger, hvad der er at sige om liv og død under korsets tegn og påskemorgensolens stråler.

Selve alteret kan være klædt forskelligt på, men det smukkeste er alteromhænget fra midten af halvfemserne udarbejdet af en lokal kunstner efter at menighedsrådet havde gjort flere forgæves forsøg på at løse opgaven.

Klokken, som er fra 1924,bærer indskriften:” Kalder på gammel og på ung, mest dog på sjælen træt og tung, syg for den evige hvile.”

Orgelet er fra1975 og har ti stemmer, to manualer og pedal.

En mere detaljeret omtale af kirken findes blandt andet i ” Brørup sogns historie ”og” Danmarks kirker. ”

Niels T. Christensen