Menighedsrådet

Janet Hansen

Forperson

80808080

hallo@email.com

Richard Hansen

Næstformand

80808080

hallo@email.com

Richard Hansen

Kontaktperson

80808080

hallo@email.com

Janet Hansen

Kirkeværge

80808080

hallo@email.com

Richard Hansen

Kassér

80808080

hallo@email.com

Janet Hansen

80808080

hallo@email.com

Janet Hansen

80808080

hallo@email.com

Richard Hansen

80808080

hallo@email.com

Hvad er babysalmesang?

Tillykke! Vi glæder os til at dele denne særlige dag med jer, hvor I siger ja til hinanden.

Menighedsrådet er sammensat af valgte medlemmer, som er frivillige samt præsterne. Menighedsrådet har også ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtaget præsterne.

Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præsterne.